Zaspokajanie potrzeb socjalnych

pracownik socjalny

Pracownik socjalny dba o sprawy urzędowe mieszkańców w środowisku, spełnia funkcję pracownika pierwszego kontaktu oraz prowadzi odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS. Spełnia również funkcję opiekuńczą tj. spacery, rozmowy, wyjazdy na konsultacje medyczne, robienie zakupów (wspólne z mieszkańcami wyjazdy do supermarketu samochodem służbowym), udział w zorganizowanych imprezach i wycieczkach, itp.

Instruktor terapii zajęciowej, stosownie do zainteresowań oraz możliwości fizycznych i psychicznych mieszkańców, prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe w pracowni terapii zajęciowej:
- hafciarstwo,
- wyszywanie,
- malowanie na szkle,
- wykonywanie odlewów gipsowych i ich malowanie,
- praca w sznurku,
- praca w skórze,
- bukieciarstwo itp .
Odpowiednio prowadzona rehabilitacja w znacznym stopniu ułatwia adaptację do nowych warunków życia i akceptację niesprawności. Wpływa pozytywnie na psychikę i samopoczucie mieszkańców. Jest bardzo ważne, aby czuli się oni dobrze w placówce, która ma im zastąpić dom. Duża ilość atrakcyjnych zajęć i odpowiedni poziom rehabilitacji, szerokie kontakty z ludźmi z zewnątrz, a nie tylko z osobami przebywającymi w DPS – pomagają zapomnieć o codziennych kłopotach.

Mieszkańcom zapewniona jest także rehabilitacja psychologiczna, która pomaga w akceptacji swego obecnego stanu zdrowia i pogodzeniu się z losem. Podstawową metodą w jej realizacji jest osobista rozmowa psychologa z mieszkańcem. Rozmowa służy w zwalczaniu złych nastrojów, lęku, braku wiary we własne siły, jest bardzo pomocna w utrzymaniu bezkonfliktowych stosunków między mieszkańcami, a także przełamywaniu barier osobistych, uniemożliwiających współżycie z innymi mieszkańcami.

kaplica

Dla wielu mieszkańców domu bardzo ważną sprawą są sprawy wiary. Człowiek wchodzący w ostatni etap życia ma już wiele za sobą dlatego szczególnego znaczenia nabiera w tym okresie możliwość zaspokajania jego potrzeb religijnych. Potrzebę tą wypełnia ksiądz, który w niedzielę i święta spełnia swe posługi w kaplicy, gdzie odbywają się msze św., wspólne modlitwy, przeżywanie liturgii dzięki czemu dzień świąteczny różni się od dnia powszedniego. Mieszkańcy sami sprawują opiekę nad kaplicą.

Ponadto mieszkańcy mają zapewniona obsługę fryzjerską, którą wykonuje pracownik z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi.

W DPS w Legnicy jest także pralnia, do której mieszkańcy oddają swoja odzież, pościel, firany, obrusy itp. W pomieszczeniu pralni znajduje się stanowisko, gdzie mieszkanki przy pomocy pracowników dokonują drobnych napraw odzieży, a niektóre panie szyją dla siebie na maszynie wykorzystując swoje posiadane umiejętności.