Empatia
Cierpliwość
Szacunek

Poczucie bezpieczeństwa i dobro mieszkańców jest najważniejsze
20
lat
doświadczenia
61
miejsc
pobytowych
10
imprez i
wycieczek rocznie

Witaj

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Legnicy położony jest w najładniejszej, zabytkowej dzielnicy miasta i otoczony jest dużym terenem zielonym z dala od ruchliwych i hałaśliwych ulic. Dom zapewnia całodobową stałą opiekę 62 osobom powyżej 18 roku życia, przewlekle somatycznie chorym. Jest jednostką budżetową i działa na podstawie statutu nadanego przez Radę Gminy.

Zamieszkanie w domu pomocy społecznej wiążę się z całkowitą zmianą dotychczasowych warunków życiowych; zmiana otoczenia, zmianą kontaktów międzyludzkich, wreszcie zerwaniem lub znacznym rozluźnieniem więzów rodzinnych. Specyficzne środowisko życiowe zmusza pensjonariuszy do zamieszkania wspólnie z obcą osobą lub z kilkoma osobami, do podporządkowania się regulaminowi i obcemu dla niego rozkładowi dnia (posiłki, sen). Świadomość, że to zapewne dożywotnie miejsce pobytu jest również czynnikiem bardzo stresogennym.

Dom pomocy społecznej może być również rozumiany jako kolejny, w pełnym tego słowa znaczeniu, dom. Taka forma spędzania starości ma także wiele aspektów pozytywnych. Opieka, pielęgnacja i rehabilitacja, prowadzone w DPS, mogą przywrócić seniora do w miarę normalnego życia, nawet jeżeli nie oznacza to powrotu do poprzedniego miejsca zamieszkania. Coraz częściej dotychczasowy model opieki i pielęgnacji, koncentrujący się na deficytach, zastępowany jest nowoczesnym podejściem, akcentującym możliwości i kompetencje starego człowieka. Rozmowa z psychologiem zastępuje seniorowi wypowiedzenie się przed nieobecnymi bliskimi. Stałe konsultacje ze współpracującym lekarzem zmniejszają chęć starego człowieka do uskarżania się "tak na wszelki wypadek" na różnorakie dolegliwości, "aby o nim nie zapomniano". Rehabilitacja i terapia ruchowa nie jednemu seniorowi pozwalają zauważyć z nieukrywanym zdumieniem: "Jestem w lepszej formie fizycznej niż dwa lata temu". Im więcej zespołowego starania o podopiecznych, im bardziej zróżnicowana paleta usług, tym większe zadowolenie mieszkańców.